Genomförda aktiviteter 2020

Fröbytarkväll, Torsdag 20 februari
Vi hade en trevlig kväll och bytte fröer med varandra. Det blev lite tillskott till föreningens kassa.