Genomförda aktiviteter 2021

Årsmöte tisdagen den 10/8 på Näsets skola.
Vid årsmötet valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande:

Välkommen Fredrika Ingster!

Det var trevligt att kunna ses igen, på plats i samma rum.