Styrelsen 2022

Adress och telefonlista för styrelsen i Zonsprängarna 2022.

Ordf. Leena Johansson              leenajohansson22@gmail.com               073-0629729

Kassör Ingemar Eklund             eklund5@telia.com                                     070-6780106

Sekr. Maud Lyberg                     maud.lyberg@telia.com                            070-3227955

Margareta Byström                    bmargaretabystrom@gmail.com           070-2979148

Britt-Marie Forsström               bmf.brev@gmail.com                                076-2074335

Eva Mörk Månsson                    eva.mork@hotmail.se                                070-2551557

Ewa Hedlund                                ewa.hedlunde@outlook.com                  070-8565152

Kerstin Nordström                      kerstin.nordstrom1958@gmail.com     076-7829624