Genomförda aktiviteter 2021

2021 blev ännu ett år i pandemins tecken. Sparsamt med gemensamma aktiviteter tyvärr, men styrelsen har jobbat på.

Årsmöte tisdagen den 10/8 på Näsets skola.
Vid årsmötet valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande:

Välkommen Fredrika Ingster!

Det var trevligt att kunna ses igen, på plats i samma rum.

Julmys med kransbindning, 7 december kl 18.30, Näsets skola
Cecilia Söderberg och Anette Sjölin guidade i hur du binder och dekorerar en egen julkrans.

Det såldes lotter och bjöds på fika under kvällen.