Genomförda aktiviteter 2022

Årsmöte och fröbytardag, 9 april kl 11-14, Näsets skola
Vi hade ett årsmöte med bra diskussioner. Tack Eva Mörk Månsson som ledde mötet.
Det var sedvanliga årsmötesfrågor och en ny styrelse valdes.

Efter mötet fyllde vi på fröförråden, även några sticklingar och småplant fick nya hem.