Styrelsen 2020

Ordförande: Vakant. Styrelsen fördelar uppgifterna inom styrelsen.
Sekreterare: Monika Hansson
Kassör: Lena Gustafsson
Sammankallande: Eva Magnfält
Ledamot: Leena Johansson, Margareta Byström
Suppleant: Koviljka Eriksson, Kerstin Nordström, Eva-Britt Fröberg, Edith Simonsson