Styrelsen 2021

Ordförande: Fredrika Ingster
Sekreterare: Monika Hansson
Kassör: Lena Gustafsson
Ledamot: Leena Johansson, Eva Magnfält
Suppleant: Koviljka Eriksson, Kerstin Nordström, Eva-Britt Fröberg, Margareta Byström och Maud Lyberg